แจกฟรี สื่อการสอน ป้ายนิเทศ วิชาภาษาไทย 4 เรื่อง โดย บ้านสื่อครูอาวล์

แจกฟรี สื่อการสอน ป้ายนิเทศ วิชาภาษาไทย 4 เรื่อง โดย บ้านสื่อครูอาวล์

แจกฟรี สื่อการสอน ป้ายนิเทศ วิชาภาษาไทย 4 เรื่อง โดย บ้านสื่อครูอาวล์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  สื่อการสอน ป้ายนิเทศ วิชาภาษาไทย 4 เรื่อง หน่วยเสียงสระ มาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกด และรสวรรณคดีไทย โดย บ้านสื่อครูอาวล์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน ป้ายนิเทศ วิชาภาษาไทย 4 เรื่อง โดย บ้านสื่อครูอาวล์
แจกฟรี สื่อการสอน ป้ายนิเทศ วิชาภาษาไทย 4 เรื่อง โดย บ้านสื่อครูอาวล์

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก บ้านสื่อครูอาวล์

สื่อการสอนโดย บ้านสื่อครูอาวล์ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่อง หน่วยเสียงสระ มาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกด และรสวรรณคดีไทย ในภาษาไทย

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *