แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายมุมต่างๆ ในห้องเรียน สำหรับชั้นอนุบาล โดย ห้องเรียนคุณครูสา

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายมุมต่างๆ ในห้องเรียน สำหรับชั้นอนุบาล โดย ห้องเรียนคุณครูสา

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายมุมต่างๆ ในห้องเรียน สำหรับชั้นอนุบาล โดย ห้องเรียนคุณครูสา

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่ง สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายมุมต่างๆ ในห้องเรียน สำหรับชั้นอนุบาล โดย ห้องเรียนคุณครูสา เพื่อใช้ ตกแต่งห้องเรียน เพิ่มความน่ารัก น่าสนใจให้กับห้องเรียน ด้วยป้ายมุมต่างๆ ได่แก่ มุมศิลปะ มุมเกมการศึกษา มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมนิทาน มุมรองเท้า มุมธรรมชาติ สำหรับห้องเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนน่ารักสีสันสดใส

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ป้ายมุมต่างๆ ในห้องเรียน สำหรับชั้นอนุบาล

ป้ายมุมต่างๆ ในห้องเรียน สำหรับชั้นอนุบาล
ป้ายมุมต่างๆ ในห้องเรียน สำหรับชั้นอนุบาล

ป้ายมุมต่างๆ ในห้องเรียน สำหรับชั้นอนุบาล
ป้ายมุมต่างๆ ในห้องเรียน สำหรับชั้นอนุบาล

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ห้องเรียนคุณครูสา

สื่อการสอนโดย ห้องเรียนคุณครูสา แจก ไฟล์สื่อตกแต่งห้องเรียน เพื่อให้คุณครูใช้ตกแต่งห้องเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *