แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายเขียนวันที่ น่ารักๆ โดย สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายเขียนวันที่ น่ารักๆ โดย สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายเขียนวันที่ น่ารักๆ โดย สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายเขียนวันที่ น่ารักๆ โดย สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย เพื่อใช้ในการตกแต่งห้องเรียนต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ด้วยป้ายสำหรับเขียนวันที่น่ารักๆ ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนสีสันสดใส เพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้สำหรับห้องเรียน ปฐมวัยและประถมศึกษา

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ป้ายเขียนวันที่ น่ารักๆ

ป้ายเขียนวันที่ น่ารักๆ
ป้ายเขียนวันที่ น่ารักๆ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ใช้ตกแต่งห้องเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *