แจกฟรี สื่อการสอน ป๊อปอัพระบายสีอาหาร 5 หมู่ โดย ห้องสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อการสอน ป๊อปอัพระบายสีอาหาร 5 หมู่ โดย  ห้องสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อการสอน ป๊อปอัพระบายสีอาหาร 5 หมู่ โดย ห้องสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน สื่อการสอน ป๊อปอัพระบายสีอาหาร 5 หมู่ โดย ห้องสื่อการสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องอาหาร 5 หมู่ ให้นักเรียนทบทวนความรู้ผ่านชิ้นงานตกแต่งน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ป๊อปอัพระบายสีอาหาร 5 หมู่

ป๊อปอัพระบายสีอาหาร 5 หมู่

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ห้องสื่อการสอน

สื่อการสอนโดย ห้องสื่อการสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่องอาหาร 5 หมู่ ใน วิชาการงานอาชีพ

สื่อใบงานรวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *