แจกฟรี สื่อชิ้นงาน ป๊อปอัพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดย สื่อการสอน ใบงาน สังคมศึกษา By:Jane

แจกฟรี สื่อชิ้นงาน ป๊อปอัพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา โดย สื่อการสอน ใบงาน สังคมศึกษา By:Jane

แจกฟรีี สื่อชิ้นงาน ป๊อปอัพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดย สื่อการสอน ใบงาน สังคมศึกษา By:Jane

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน สื่อการสอน ชิ้นงาน ป๊อปอัพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดย สื่อการสอน ใบงาน สังคมศึกษา By:Jane เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ป๊อปอัพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ป๊อปอัพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ป๊อปอัพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอน ใบงาน สังคมศึกษา By:Jane

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอน ใบงาน สังคมศึกษา By:Jane แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *