แจกผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564 โดย สทศ.

แจกผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564 โดย สทศ.

แจกผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564 โดย สทศ.

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ข้อสอบ ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564 โดย สทศ. ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการสร้างข้อสอบ วัดประเมินผลการเรียนรู้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

Test Blueprint ชั้น ป. 6

Test Blueprint ชั้น ม. 3

Test Blueprint ชั้น ม. 6

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สทศ.

สื่อการสอนโดย สทศ. แจกผังการสร้างข้อสอบเพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางการสร้างข้อสอบสำหรับคุณครู

ข้อสอบ รวบรวม โดย สื่อสนุกปลุกความคิด เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *