แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ พัดคำศัพท์ เรื่อง Emoions โดย ห้องเรียนครูน้อยหน่า

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ พัดคำศัพท์ เรื่อง Emoions โดย ห้องเรียนครูน้อยหน่า

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ พัดคำศัพท์ เรื่อง Emoions โดย ห้องเรียนครูน้อยหน่า

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ พัดคำศัพท์ เรื่อง Emoions โดย ห้องเรียนครูน้อยหน่า เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยพัดน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ พัดคำศัพท์ เรื่อง Emoions

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ห้องเรียนครูน้อยหน่า

สื่อการสอนโดยเพจ ห้องเรียนครูน้อยหน่า แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน หรืออาจใช้ตกแต่งห้องเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *