แจกฟรี พื้นหลังลายวิชาการสีสันสดใส ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี พื้นหลังลายวิชาการสีสันสดใส ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี พื้นหลังลายวิชาการสีสันสดใส ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ภาพพื้นหลัง แจกฟรี พื้นหลังลายวิชาการสีสันสดใส ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน ตกแต่งเป็นลายวิชาการ ได่แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เพิ่มความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เพื่อใช้ประกอบการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้มีความสะดวกรวดเร็ว สวยงาม น่าสนใจมากขึ้น

ดาวน์โหลดด้านล่าง

พื้นหลังลายวิชาการสีสันสดใส
พื้นหลังลายวิชาการสีสันสดใส
พื้นหลังลายวิชาการสีสันสดใส
พื้นหลังลายวิชาการสีสันสดใส
พื้นหลังลายวิชาการสีสันสดใส

สื่อการสอนโดยเพจ คลังสื่อการสอน แจกภาพพื้นหลังน่ารักๆ เพื่อใช้ในการสร้างสื่อการสอนให้มีความสวยงาม และสร้างสื่อการสอนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ภาพพื้นหลัง รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *