แจกฟรี ภาพพื้นหลัง ภาพวาดวิวทุ่งหญ้า หลายสี ออกแบบโดย ปันสื่อแอมแอ้ม

แจกฟรี ภาพพื้นหลัง ภาพวาดวิวทุ่งหญ้า หลายสี ออกแบบโดย ปันสื่อแอมแอ้ม

แจกฟรี ภาพพื้นหลัง ภาพวาดวิวทุ่งหญ้า หลายสี ออกแบบโดย ปันสื่อแอมแอ้ม

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ภาพพื้นหลัง  ภาพวาดวิวทุ่งหญ้า หลายสี ออกแบบโดย ปันสื่อแอมแอ้ม เพื่อใช้ประกอบการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และน่าสนใจมากขึ้น

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี ภาพพื้นหลัง ภาพวาดวิวทุ่งหญ้า หลายสี ออกแบบโดย ปันสื่อแอมแอ้ม

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ปันสื่อแอมแอ้ม

สื่อการสอนโดยเพจ ปันสื่อแอมแอ้ม แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ภาพพื้นหลังวิวน่ารักๆ เพื่อใช้ในการสร้างสื่อการสอนให้มีความสวยงาม และสร้างสื่อการสอนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ภาพพื้นหลัง รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *