แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ดเลขโรมัน ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ดเลขโรมัน ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ดเลขโรมัน ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน , สื่อตกแต่งห้องเรียน สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ดเลขโรมัน ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขโรมัน หรือใช้เป็นสื่อช่วยสอน ตกแต่งน่ารักๆ ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ประกอบด้วยตัวเองได้ สะดวกในการนำไปใช้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ดเลขโรมัน

เลขโรมัน (Roman numerals) คือ ระบบตัวเลขที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโรมโบราณ นิยมใช้อย่างแพร่หลายในยุโรป ก่อนที่ตัวเลขฮินดูอารบิกจะเข้ามาแทนที่ เนื่องจากอ่านง่ายและมีความเป็นสากลนิยมมากกว่า แต่ขณะเดียวกันเลขโรมัน ก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการลำดับหลังชื่อบุคคลสำคัญ, ใช้เป็นตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา, ระบุบทต่างๆ ในหนังสือภาษาอังกฤษ ฯลฯ  

วิธีจำเลขโรมัน สัญลักษณ์นี้มีค่าเท่าไร?

เลขโรมันจะมีลักษณะเหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความพิเศษตรงที่ทุกตัวเลขมีค่าในตัวเอง ไม่ว่าจะสลับอยู่ในตำแหน่งใดค่าก็ไม่เปลี่ยน แต่ผู้อ่านจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน จึงจะสามารถอ่านเลขโรมันได้อย่างถูกต้อง สำหรับสัญลักษณ์ที่ควรจดจำไว้ มีดังนี้

สัญลักษณ์เลขโรมันที่ควรจำ
I มีค่าเท่ากับ 1
V มีค่าเท่ากับ 5 
X มีค่าเท่ากับ 10 
L มีค่าเท่ากับ 50 
C มีค่าเท่ากับ 100
D มีค่าเท่ากับ 500
M มีค่าเท่ากับ 1,000

สำหรับเลขโรมัน 1-12 เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุด เพราะมักปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อบอกเวลา โดยตามกฎแล้วเลขโรมันไม่สามารถเขียนสัญลักษณ์ตัวเดียวซ้ำกันเกิน 3 ตัว แต่ในกรณีเลข “4” ซึ่งที่ถูกต้องควรจะเขียนว่า “IV” แต่ในบางครั้งกลับนิยมเขียนบนหน้าปัดนาฬิกาว่า “IIII” แทน เพื่อป้องกันความสับสนนั่นเอง 

ตัวอย่างเลขโรมันที่ปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกา

1 = I
2 = II
3 = III
4 = IV
5 = V
6 = VI
7 = VII
8 = VIII
9 = IX
10 = X
11 = XI
12 = XII

เลขโรมันตั้งแต่ 1 – 100

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100
1= I
2 = II
3 = III
4 = IV
5 = V
6 = VI
7 = VII
8 = VIII
9 = IX
10 = X
11 = XI
12 = XII
13 = XIII
14 = XIV
15 = XV
16 = XVI
17 = XVII
18 = XVIII
19 = XIX
20 = XX
21 = XXI
22 = XXII
23 = XXIII
24 = XXIV
25 = XXV
26 = XXVI
27 = XXVII
28 = XXVIII
29 = XXIX
30 = XXX
31 = XXXI
32 = XXXII
33 = XXXIII
34 = XXXIV
35 = XXXV
36 = XXXVI
37 = XXXVII
38 = XXXVIII
39 = XXXIX
40 = XL
41 = XLI
42 = XLII
43 = XLIII
44 = XLIV
45 = XLV
46 = XLVI
47 = XLVII
48 = XLVIII
49 = XLIX
50 = L
51 = LI
52 = LII
53 = LIII
54 = LIV
55 = LV
56 = LVI
57 = LVII
58 = LVIII
59 = LIX
60 = LX
61 = LXI
62 = LXII
63 = LXIII
64 = LXIV
65 = LXV
66 = LXVI
67 = LXVII
68 = LXVIII
69 = LXIX
70 = LXX
71 = LXXI
72 = LXXII
73 = LXXIII
74 = LXXIV
75 = LXXV
76 = LXXVI
77 = LXXVII
78 = LXXVIII
79 = LXXIX
80 = LXXX
81 = LXXXI
82 = LXXXII
83 = LXXXIII
84 = LXXXIV
85 = LXXXV
86 = LXXXVI
87 = LXXXVII
88 = LXXXVIII
89 = LXXXIX
90 = XC
91 = XCI
92 = XCII
93 = XCIII
94 = XCIV
95 = XCV
96 = XCVI
97 = XCVII
98 = XCVIII
99 = XCIX
100 = C

สื่อการสอนโดย คลังสื่อการสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน เกี่ยวกับ เลขโรมัน ในวิชาคณิตศาสตร์

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

ขอขอบคุณ ตัวการ์ตูนน่ารักๆ จาก https://www.freepik.com/

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2014804

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *