แจกฟรี ไฟล์รูป มุมกระดาษน่ารักๆ PNG สำหรับงานเอกสาร ออกแบบโดย ครูศิลป์story

แจกฟรี ไฟล์รูป มุมกระดาษน่ารักๆ PNG สำหรับงานเอกสาร ออกแบบโดย ครูศิลป์story

แจกฟรี ไฟล์รูป มุมกระดาษน่ารักๆ PNG สำหรับงานเอกสาร ออกแบบโดย ครูศิลป์story

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่งห้องเรียน ไฟล์รูป มุมกระดาษน่ารักๆ PNG สำหรับงานเอกสาร ออกแบบโดย ครูศิลป์story เพื่อใช้ในงานเอกสาร หรือประยุกต์ใช้ในการตกแต่งสื่อการสอนทำมือ สื่อการสอนออน์ไลน์ PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียนต่างๆ เพิ่มความน่ารัก น่าสนใจให้กับผลงาน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี ไฟล์รูป มุมกระดาษน่ารักๆ PNG สำหรับงานเอกสาร

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ครูศิลป์story

สื่อการสอนโดย ครูศิลป์story แจก ไฟล์รูป ตกแต่ง สื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้างสื่อในการเตรียมการเรียนการสอน PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียน ให้น่ารักยิ่งขึ้น

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *