แจกฟรี ใบงานระบายสี เทศกาลตรุษจีน โดย Mom Palawan Class

แจกฟรี ใบงานระบายสี เทศกาลตรุษจีน โดย Mom Palawan Class

แจกฟรี ใบงานระบายสี เทศกาลตรุษจีน โดย Mom Plawan Class

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน ใบงานระบายสี เทศกาลตรุษจีน โดย Mom Plawan Class เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาวิชาศิลปะ ให้นักเรียนระบายสีใบงาน เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ใบงานระบายสี เทศกาลตรุษจีน

ใบงานระบายสี เทศกาลตรุษจีน
ใบงานระบายสี เทศกาลตรุษจีน

ใบงานระบายสี เทศกาลตรุษจีน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ Mom Plawan Class

สื่อการสอนโดยเพจ Mom Plawan Class แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เกี่ยวกัยวันสำคัญ เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *