แจกไฟล์ รายงานการอบรม​ แบบหน้าเดียว และ บันทึกข้อความ แก้ไขได้ โดย Wisitpong Boss

แจกไฟล์ รายงานการอบรม​ แบบหน้าเดียว และ บันทึกข้อความ แก้ไขได้ โดย Wisitpong Boss

แจกไฟล์ รายงานการอบรม​ แบบหน้าเดียว และ บันทึกข้อความ แก้ไขได้ โดย Wisitpong Boss

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ รายงานการอบรม​ แบบหน้าเดียว และ บันทึกข้อความ แก้ไขได้ โดย Wisitpong Boss เพื่อใช้ประกอบการสร้าง รายงานการสอนออนไลน์ สำหรับคุณครูทุกท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสวยงาม

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกไฟล์ รายงานการอบรม​ แบบหน้าเดียว และ บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลดไฟล์เข้าเครื่องก่อนแก้ไขนะคะ ดาวน์โหลดที่เมนูไฟล์ด้านบนได้เลยค่ะ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก Wisitpong Boss

สื่อการสอนโดย Wisitpong Boss แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง รายงานการอบรม บันทึกข้อความ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *