แจกฟรี รายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์ หน้าเดียวแก้ไขได้ ไฟล์ PowerPoint โดย Kru Aoysoy

แจกฟรี รายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์ หน้าเดียวแก้ไขได้ ไฟล์ PowerPoint โดย Kru Aoysoy

แจกฟรี รายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์ หน้าเดียวแก้ไขได้ ไฟล์ PowerPoint โดย Kru Aoysoy

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ รายงาน รายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์ หน้าเดียวแก้ไขได้ ไฟล์ PowerPoint โดย Kru Aoysoy เพื่อใช้ประกอบการสร้าง แบบเยี่ยมบ้านออนไลน์ สำหรับคุณครูทุกท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน และความสะดวกรวดเร็ว

ดาวน์โหลดด้านล่าง

รายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์ หน้าเดียวแก้ไขได้ ไฟล์ PowerPoint

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ Kru Aoysoy

สื่อการสอนโดยเพจ Kru Aoysoy แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง แบบเยี่ยมบ้านออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *