แจกฟรี สื่อการสอน ลูกบาศก์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ โดย สื่อสวยดี

แจกฟรี สื่อการสอน ลูกบาศก์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ โดย สื่อสวยดี

แจกฟรี สื่อการสอน ลูกบาศก์ รูปเรขาคณิตสามมิติ โดย สื่อสวยดี

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  สื่อวิชาคณิตศาสตร์ ลูกบาศก์ รูปเรขาคณิตสามมิติ โดย สื่อสวยดี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนรูปเรขาคณิตสามมิติ พร้อมสูตรการหาพื้นที่และสูตรการหาปริมาตร ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยสื่อน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ลูกบาศก์ รูปเรขาคณิตสามมิติ
ลูกบาศก์ รูปเรขาคณิตสามมิติ
ลูกบาศก์ รูปเรขาคณิตสามมิติ
ลูกบาศก์ รูปเรขาคณิตสามมิติ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อสวยดี

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อสวยดี แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่องเรขาคณิตสามมิติ ในวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยสื่อลูกบาศก์

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *