แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผ่านเกณฑ์ ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง

กศน.อำเภอวังสะพุง สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย หัวข้อเรื่อง

เรื่อง “ลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ประเพณีไทย ที่เราควรอนุรักษ์ ”

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์

เข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้จะได้รับเกียรติบัตร ส่งทาง E-mail

หากท่านไมได้รับอีเมลตอบกลับกรุณากดเข้ากลุ่ม Line: https://line.me/R/ti/g/tKLR1g_TN0

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *