แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สื่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดย คลังสื่อ Kru AnnA

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สื่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดย คลังสื่อ Kru AnnA

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สื่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดย คลังสื่อ Kru AnnA

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สื่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดย คลังสื่อ Kru AnnA เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้ ชั้นประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยสื่อบอลลูนน่ารักๆ สำหรับเป็นสื่อช่วยสอน หรือใช้ตกแต่งห้องเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์

สื่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์
สื่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์

สื่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ คลังสื่อ Kru AnnA

สื่อการสอนโดยเพจ คลังสื่อ Kru AnnA แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หรืออาจใช้ตกแต่งห้องเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *