แบบทดสอบออนไลน์ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2564

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับ วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

**วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1) เพื่อส่งเสริมการอ่าน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวเรื่องฝนหลวง

*** ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้ ***

จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *