แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 5 ธันวาคมของทุกปี วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 5 ธันวาคมของทุกปี วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 5 ธันวาคมของทุกปี วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์  เรื่อง 5 ธันวาคมของทุกปี วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์เมื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75

ตัวอย่างเกียรติบัตร

องค์ความรู้แบบทดสอบพร้อมมอบเกียรติบัตรออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เรื่อง 5 ธันวาคมของทุกปี วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *