กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันพ่อแห่งชาติ โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันพ่อแห่งชาติ โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันพ่อแห่งชาติ โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันพ่อแห่งชาติ โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ เมื่อได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันพ่อแห่งชาติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *