แจกฟรี สื่อการสอน แผ่นพับ “วันมาฆบูชา” โดย สื่อการสอนคุณครู

แจกฟรี สื่อการสอน แผ่นพับ “วันมาฆบูชา” โดย สื่อการสอนคุณครู

แจกฟรี สื่อการสอน แผ่นพับ “วันมาฆบูชา” โดย สื่อการสอนคุณครู

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน สื่อการสอน แผ่นพับ “วันมาฆบูชา” โดย สื่อการสอนคุณครู เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แผ่นพับ “วันมาฆบูชา”

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอนคุณครู

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอนคุณครู แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *