แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) ประจำปี 2564 โดย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก

แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) ประจำปี 2564 โดย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก

แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) ประจำปี 2564 โดย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) ประจำปี 2564 โดย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก ผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่าน Gmail ที่ลงทะเบียน

แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ

ประชาสัมพันธ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) ประจำปี 2564

กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) หากท่านทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่าน Gmail ที่ท่านลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *