แจกฟรี ป้ายจัดบอร์ดวันลอยกระทง สำหรับตกแต่งห้องเรียน

แจกฟรี ป้ายจัดบอร์ดวันลอยกระทง สำหรับตกแต่งห้องเรียน

แจกฟรี ป้ายจัดบอร์ดวันลอยกระทง สำหรับตกแต่งห้องเรียน โดย สื่อปันสุข By little teacher

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายจัดบอร์ดวันลอยกระทง สำหรับตกแต่งห้องเรียน โดย สื่อปันสุข By little teacher ใช้ตกแต่งห้องให้มีความน่าสนใจมากขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง ด้วยสื่อน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ที่มา : https://www.sanook.com/campus/910912/)

แจกฟรี ป้ายจัดบอร์ดวันลอยกระทง สำหรับตกแต่งห้องเรียน

แจกฟรี ป้ายจัดบอร์ดวันลอยกระทง สำหรับตกแต่งห้องเรียน

แจกฟรี ป้ายจัดบอร์ดวันลอยกระทง สำหรับตกแต่งห้องเรียน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อปันสุข By little teacher

สื่อการสอนโดย สื่อปันสุข By little teacher แจกฟรี ป้ายจัดบอร์ดวันลอยกระทง สำหรับตกแต่งห้องเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *