แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมแบบทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมแบบทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมแบบทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมแบบทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมแบบทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์เรื่องประเพณีวันลอยกระทง

โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่

กิจกรรมแบบทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

1.หากท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ขึ้นไป ระบบจะทำการส่ง “เกียรติบัตรออนไลน์” มอบให้แก่ท่านตามที่อยู่อีเมล์ Gmail ด้วยระบบอัตโนมัติ

2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *