แจกฟรี สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดย สื่อการสอน Kru AM.

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดย สื่อการสอน Kru AM.

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดย สื่อการสอน Kru AM.

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ใบงาน/ชิ้นงาน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดย สื่อการสอน Kru AM.   เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา เรื่องวันสำคัญทางศาสนา ประกอบด้วย วันเข้าพรรษา วันอัฎฐมีบูชา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงาน ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันเข้าพรรษา
สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงาน ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันเข้าพรรษา
สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงาน ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันอัฎฐมีบูชา
สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงาน ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันอัฎฐมีบูชา
สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงาน ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันมาฆบูชา
สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงาน ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันมาฆบูชา
สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงาน ชิ้นงานระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันออกพรรษา

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  สื่อการสอน Kru AM.

สื่อการสอนโดยเพจ  สื่อการสอน Kru AM. แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *