ตอบคำถาม “กิจกรรมสุทธิ สร้างสรรค์ อาหาร สร้างศิลป์” เนื่องในวันอาหารโลก รับเกียรติบัติ โดย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ตอบคำถาม “กิจกรรมสุทธิ สร้างสรรค์ อาหาร สร้างศิลป์” เนื่องในวันอาหารโลก รับเกียรติบัติ โดย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ตอบคำถาม “กิจกรรมสุทธิ สร้างสรรค์ อาหาร สร้างศิลป์” เนื่องในวันอาหารโลก รับเกียรติบัติ โดย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์  ทดสอบความรู้ใน “กิจกรรมสุทธิ สร้างสรรค์ อาหาร สร้างศิลป์” เนื่องในวันอาหารโลก รับเกียรติบัติ โดย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ผ่านเกณฑ์ 80% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ตอบคำถาม”กิจกรรมสุทธิ สร้างสรรค์ อาหาร สร้างศิลป์”เนื่องในวันอาหารโลก ประจำปี 2564

โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2564 – 30 ตุลาคม 2564

ทำแบบทดสอบผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *