แจกฟรี สื่อชิ้นงาน ภาษาอังกฤษ วันฮาโลวีน ฟักทองคำศัพท์ โดย Mom Plawan Class

แจกฟรี สื่อชิ้นงาน ภาษาอังกฤษ วันฮาโลวีน ฟักทองคำศัพท์ โดย Mom Plawan Class

แจกฟรี สื่อชิ้นงาน ภาษาอังกฤษ วันฮาโลวีน ฟักทองคำศัพท์ โดย Mom Plawan Class

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อชิ้นงาน ภาษาอังกฤษ วันฮาโลวีน ฟักทองคำศัพท์ โดย Mom Plawan Class เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียน ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านชิ้นงานแขวนได้ น่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ชิ้นงาน ภาษาอังกฤษ วันฮาโลวีน

ชิ้นงาน ภาษาอังกฤษ วันฮาโลวีน
ชิ้นงาน ภาษาอังกฤษ วันฮาโลวีน

ชิ้นงาน ภาษาอังกฤษ วันฮาโลวีน
ชิ้นงาน ภาษาอังกฤษ วันฮาโลวีน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ Mom Plawan Class

สื่อการสอนโดยเพจ Mom Plawan Class แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *