แจกฟรี การ์ดอวยพรระบายสี วันแม่แห่งชาติ โดย สื่อเผยแพร่ BY Modsom

แจกฟรี การ์ดอวยพรระบายสี วันแม่แห่งชาติ โดย สื่อเผยแพร่ BY Modsom

แจกฟรี การ์ดอวยพรระบายสี วันแม่แห่งชาติ โดย สื่อการเรียนการสอน BY Modsom

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สื่อชิ้นงาน การ์ดอวยพรระบายสี วันแม่แห่งชาติ โดย สื่อการเรียนการสอน BY Modsom เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ผ่านสื่อชิ้นงานน่ารักๆ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

การ์ดอวยพรระบายสี วันแม่แห่งชาติ

การ์ดอวยพรระบายสี วันแม่แห่งชาติ
การ์ดอวยพรระบายสี วันแม่แห่งชาติ

การ์ดอวยพรระบายสี วันแม่แห่งชาติ

ดาวน์โหลดการ์ดระบายสีวันแม่แห่งชาติ แนวนอน

ดาวน์โหลดการ์ดระบายสีวันแม่แห่งชาติ แนวตั้ง

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการเรียนการสอน BY Modsom

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการเรียนการสอน BY Modsom แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทบทวนความรู้ในเรื่องวันสำคัญของนักเรียน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

One thought on “แจกฟรี การ์ดอวยพรระบายสี วันแม่แห่งชาติ โดย สื่อเผยแพร่ BY Modsom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *