แจกฟรี ไฟล์หน้าปก วิจัยในชั้นเรียน แก้ไขได้ใน PowerPoint โดย ห้องพักครู ปกประเมิน

แจกฟรี ไฟล์หน้าปก วิจัยในชั้นเรียน แก้ไขได้ใน PowerPoint โดย ห้องพักครู ปกประเมิน

แจกฟรี ไฟล์หน้าปก วิจัยในชั้นเรียน แก้ไขได้ใน PowerPoint โดย ห้องพักครู ปกประเมิน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ไฟล์หน้าปก วิจัยในชั้นเรียน แก้ไขได้ใน PowerPoint โดย ห้องพักครู ปกประเมิน เพื่อใช้ประกอบการสร้างวิจัยในชั้นเรียน รายงานโครงการ และรายงานอื่นๆ สำหรับคุณครูทุกท่าน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน ด้วยไฟล์ปกสีสันสวยงาม

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ไฟล์หน้าปก วิจัยในชั้นเรียน

ไฟล์หน้าปก วิจัยในชั้นเรียน
ไฟล์หน้าปก วิจัยในชั้นเรียน

ไฟล์หน้าปก วิจัยในชั้นเรียน
ไฟล์หน้าปก วิจัยในชั้นเรียน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ห้องพักครู ปกประเมิน

สื่อการสอนโดยเพจ ห้องพักครู ปกประเมิน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง ใบงานการสอนออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

One thought on “แจกฟรี ไฟล์หน้าปก วิจัยในชั้นเรียน แก้ไขได้ใน PowerPoint โดย ห้องพักครู ปกประเมิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *