อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณกับการพัฒนางาน (PA) ภายใต้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในระดับประถมศึกษา โดย MAC Education

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณกับการพัฒนางาน (PA) ภายใต้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในระดับประถมศึกษา โดย MAC Education

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณกับการพัฒนางาน (PA) ภายใต้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในระดับประถมศึกษา โดย MAC Education

คลังสื่อการสอน.com ขอเชิญชวน เข้าร่วม อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณกับการพัฒนางาน (PA) ภายใต้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในระดับประถมศึกษา โดย MAC Education อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education หลังการอบรม 7-15 วันทาง E- MAIL เป็น ไฟล์ PDF

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณกับการพัฒนางาน (PA)

วิทยาการคำนวณกับการพัฒนางาน (PA) ภายใต้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในระดับประถมศึกษา ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
กับหัวข้อ “วิทยาการคำนวณกับการพัฒนางาน (PA) ภายใต้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในระดับประถมศึกษา”

  • ว PA คืออะไร / ทำไมต้อง วPA / เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ วPA
  • องค์ความรู้ของ ว PA / องค์ประกอบและข้อตกลงในการพัฒนางาน 2 ส่วน
           ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
           ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
  • แบบเรียนของ Mac สอดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียน และรองรับ ว PA ได้อย่างไร
  • แนวทางการเขียน ว PA ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @maceducation

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *