แจกฟรี สมุดคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 800 คำ โดย TeacherMickey Suphanta

แจกฟรี สมุดคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 800 คำ โดย TeacherMickey Suphanta

แจกฟรี สมุดคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 800 คำ โดย TeacherMickey Suphanta

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ สมุดคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 800 คำ โดย TeacherMickey Suphanta รวบรวมคำศัพพื้นฐาน สำหรับท่องจำ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สมุดคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 800 คำ

ไฟล์ Excel สมุดคำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ โดย TeacherMickey Suphanta

ไฟล์ PDF สมุดคำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ โดย TeacherMickey Suphanta

ไฟล์ปกแบบที่ 1 สมุดคำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ โดย TeacherMickey Suphanta

ไฟล์ปกแบบที่ 2 สมุดคำศัพท์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ โดย TeacherMickey Suphanta

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก TeacherMickey Suphanta

สื่อการสอนโดย TeacherMickey Suphanta  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *