แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ สมุดคำศัพท์ Vocab Book ชั้น ป.1-ป.6 โดย Englisy

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ สมุดคำศัพท์ Vocab Book ชั้น ป.1-ป.6 โดย Englisy

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ สมุดคำศัพท์ Vocab Book ชั้น ป.1-ป.6 โดย Englisy

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ สมุดคำศัพท์ Vocab Book ชั้น ป.1-ป.6 โดย Englisy เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้นักเรียนได้ทบทวนคำศัพท์ภาาาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดเป็น ebook หรือจะปริ้นออกมาเป็นสมุดเล่มเล็กก็ได้ พกพาง่าย ทบทวนคำศัพท์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ สมุดคำศัพท์ Vocab Book

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ Englisy

สื่อการสอนโดยเพจ Englisy แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ข้อสอบ รวบรวม โดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *