แจกฟรี สมุดจดการบ้าน ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อเพื่อนครู สื่อการสอน บ้านครูกิ้ฟ

แจกฟรี สมุดจดการบ้าน ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อเพื่อนครู สื่อการสอน บ้านครูกิ้ฟ

แจกฟรี สมุดจดการบ้าน ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อเพื่อนครู สื่อการสอน บ้านครูกิ๊ฟ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน สมุดจดการบ้าน ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อเพื่อนครู สื่อการสอน บ้านครูกิ๊ฟ เพื่อให้นักเรียนใช้งาน จดการบ้าน สำหรับช่วงเปิดเทอม ด้วยสมุดจดการบ้านน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สมุดจดการบ้าน ตกแต่งน่ารักๆ

สมุดจดการบ้าน ตกแต่งน่ารักๆ
สมุดจดการบ้าน ตกแต่งน่ารักๆ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อเพื่อนครู สื่อการสอน บ้านครูกิ๊ฟ

สื่อการสอนโดย สื่อเพื่อนครู สื่อการสอน บ้านครูกิ๊ฟ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอนกับนักเรียน

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *