แจกสื่อการสอน ชิ้นงาน สมุดจิ๋วทบทวนสูตรคูณ โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค

แจกสื่อการสอน ชิ้นงาน สมุดจิ๋วทบทวนสูตรคูณ โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค

แจกสื่อการสอน ชิ้นงาน สมุดจิ๋วทบทวนสูตรคูณ โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สมุดจิ๋วทบทวนสูตรคูณ โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสูตรคูณ ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกสื่อการสอน ชิ้นงาน สมุดจิ๋วทบทวนสูตรคูณ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอน by ครูโบโอเค

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอน by ครูโบโอเค แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *