แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สมุดบันทึกรักการอ่าน สุดน่ารัก โดย ภาษาไทยครูมิ่ม

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สมุดบันทึกรักการอ่าน สุดน่ารัก โดย ภาษาไทยครูมิ่ม

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สมุดบันทึกรักการอ่าน สุดน่ารัก โดย ภาษาไทยครูมิ่ม

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สมุดบันทึกรักการอ่าน สุดน่ารัก โดย ภาษาไทยครูมิ่ม เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาวิชาภาษาไทย ผ่านสมุดน่ารักๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สมุดบันทึกรักการอ่าน

สมุดบันทึกรักการอ่าน
สมุดบันทึกรักการอ่าน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ภาษาไทยครูมิ่ม

สื่อการสอนโดยเพจ ภาษาไทยครูมิ่ม แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน วิชาภาษาไทย

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *