แจกฟรี สมุดเขียนตามคำบอก ไฟล์ PDF มีหลายสีให้เลือกใช้ โดย สื่อการเรียนรู้ BY ครูเจน

แจกฟรี สมุดเขียนตามคำบอก ไฟล์ PDF มีหลายสีให้เลือกใช้ โดย สื่อการเรียนรู้ BY ครูเจน

แจกฟรี สมุดเขียนตามคำบอก ไฟล์ PDF มีหลายสีให้เลือกใช้ โดย สื่อการเรียนรู้ BY ครูเจน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน สื่อการสอน สมุดเขียนตามคำบอก ไฟล์ PDF มีหลายสีให้เลือกใช้ โดย สื่อการเรียนรู้ BY ครูเจน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาวิชาภาษาไทย ผ่านสมุดน่ารักๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สมุดเขียนตามคำบอก
สมุดเขียนตามคำบอก

สมุดเขียนตามคำบอก
สมุดเขียนตามคำบอก

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการเรียนรู้ BY ครูเจน

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการเรียนรู้ BY ครูเจน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน วิชาภาษาไทย

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *