แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงาน วิชาภาษาไทย สมุดเล่มเล็กสระอะ อา อี แบบมีตัวสะกด โดย สื่อคิ้วท์ cute

แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงาน วิชาภาษาไทย สมุดเล่มเล็กสระอะ อา อี แบบมีตัวสะกด โดย สื่อคิ้วท์ cute

แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงาน วิชาภาษาไทย สมุดเล่มเล็กสระอะ อา อี แบบมีตัวสะกด โดย สื่อคิ้วท์ cute

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อชิ้นงาน สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สมุดเล่มเล็กสระอะ อา อี แบบมีตัวสะกด โดย สื่อคิ้วท์ cute เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาภาษาไทย พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยของนักเรียน เรื่องสระ และการประสมคำ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สมุดเล่มเล็กสระอะ อา อี แบบมีตัวสะกด

สมุดเล่มเล็กสระอะ อา อี แบบมีตัวสะกด
สมุดเล่มเล็กสระอะ อา อี แบบมีตัวสะกด

สมุดเล่มเล็กสระอะ อา อี แบบมีตัวสะกด
สมุดเล่มเล็กสระอะ อา อี แบบมีตัวสะกด

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อคิ้วท์ cute

สื่อการสอนโดย สื่อคิ้วท์ cute แจกสื่อการสอน วิชาภาษาไทย เพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ใช้เป็นใบงาน หรือ แบบฝึกหัดให้นักเรียน เพื่อทบทวนเรื่องคำคล้องจองและฝึกทักษะในการอ่าน เขียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

สื่อใบงาน/ชิ้นงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *