แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ที่มีไก่อยู่ในสำนวน โดย ห้องเรียนภาษาไทย ครูตี้

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ที่มีไก่อยู่ในสำนวน โดย ห้องเรียนภาษาไทย ครูตี้

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ที่มีไก่อยู่ในสำนวน โดย ห้องเรียนภาษาไทย ครูตี้

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ที่มีไก่อยู่ในสำนวน โดย ห้องเรียนภาษาไทย ครูตี้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา วิชาภาษาไทย หรือใช้เป้นสื่อตกแต่งห้องเรียนน่ารักๆ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ที่มีไก่อยู่ในสำนวน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ห้องเรียนภาษาไทย ครูตี้

สื่อการสอนโดยเพจ ห้องเรียนภาษาไทย ครูตี้ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน เรื่อง สำนวนไทย ในภาษาไทยด้วยสื่อการสอนไอศกรีมน่ารักๆ หลากสี เหมาะสำหรับการเรียนรู้

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจกฟรีเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *