แบบทดสอบความรู้เรื่อง สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ โดย สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

แบบทดสอบความรู้เรื่อง สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ โดย สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

แบบทดสอบความรู้เรื่อง สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ โดย สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์  ทดสอบความรู้เรื่อง สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ โดย สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ผ่านเกณฑ์ 80% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คำชี้แจง
– แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ได้ที่นี่

– ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 20 ข้อ ต้องได้คะแนน 80% (16 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
– กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
– เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
– หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 80% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
– หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

สอบถามรายละเอียดอื่นๆที่ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส หรือ https://lin.ee/2Eg4gRFY3

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *