แจกฟรี สื่อการสอนกล่องจิ๋ว วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด โดย สื่อปังๆ by ครูปอนด์

แจกฟรี สื่อการสอนกล่องจิ๋ว วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด โดย สื่อปังๆ by ครูปอนด์

แจกฟรี สื่อการสอนกล่องจิ๋ว วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด โดย สื่อปังๆ by ครูปอนด์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอนกล่องจิ๋ว วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด โดย สื่อปังๆ by ครูปอนด์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา วิชาภาษาไทย หรือใช้เป้นสื่อตกแต่งห้องเรียนน่ารักๆ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอนกล่องจิ๋ว วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อปังๆ by ครูปอนด์

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อปังๆ by ครูปอนด์ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนมาตราตัวสะกดในภาษาไทยด้วยสื่อการสอนกล่องจิ๋วน่ารักๆ หลากสี เหมาะสำหรับการเรียนรู้

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจกฟรีเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านภาษาไทย ของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *