แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงาน/ชิ้นงาน สัตว์มีกระดูกสันหลัง โดย รวมสื่อวิทย์ ครูกี้

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงาน/ชิ้นงาน สัตว์มีกระดูกสันหลัง โดย รวมสื่อวิทย์ ครูกี้

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงาน/ชิ้นงาน สัตว์มีกระดูกสันหลัง โดย รวมสื่อวิทย์ ครูกี้

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงาน/ชิ้นงาน สัตว์มีกระดูกสันหลัง โดย รวมสื่อวิทย์ ครูกี้   เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงาน/ชิ้นงาน สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงาน/ชิ้นงาน สัตว์มีกระดูกสันหลัง

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  รวมสื่อวิทย์ ครูกี้

สื่อการสอนโดยเพจ  รวมสื่อวิทย์ ครูกี้ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทย์ศาสตร์ให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *