แจกฟรี สื่อการสอนไอศกรีมจิ๋ว วิชาภาษาไทย เรื่องคำที่มี ห นำ โดย สื่อปังๆ by ครูปอนด์

แจกฟรี สื่อการสอนไอศกรีมจิ๋ว วิชาภาษาไทย เรื่องคำที่มี ห นำ โดย สื่อปังๆ by ครูปอนด์

แจกฟรี สื่อการสอนไอศกรีมจิ๋ว วิชาภาษาไทย เรื่องคำที่มี ห นำ โดย สื่อปังๆ by ครูปอนด์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอนไอศกรีมจิ๋ว วิชาภาษาไทย เรื่องคำที่มี ห นำ โดย สื่อปังๆ by ครูปอนด์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา วิชาภาษาไทย หรือใช้เป้นสื่อตกแต่งห้องเรียนน่ารักๆ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอนไอศกรีมจิ๋ว วิชาภาษาไทย เรื่องคำที่มี ห นำ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อปังๆ by ครูปอนด์

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อปังๆ by ครูปอนด์ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำที่มี ห นำในภาษาไทยด้วยสื่อการสอนไอศกรีมน่ารักๆ หลากสี เหมาะสำหรับการเรียนรู้

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจกฟรีเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *