แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ เรื่อง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ โดย ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ เรื่อง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ โดย ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ เรื่อง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ โดย ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน บัตรคำภาษาอังกฤษ เรื่อง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ โดย ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ เรื่อง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ โดย ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ เรื่อง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ โดย ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang  

สื่อการสอนโดยเพจ  ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *