แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ วันลอยกระทง โดย ห้องสมุดโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ วันลอยกระทง โดย ห้องสมุดโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ วันลอยกระทง โดย ห้องสมุดโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ วันลอยกระทง โดย ห้องสมุดโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์

เนื่องวันที่ 19 พ.ย. 64 ซึ่งเป็นวัน ลอยกระทง

ห้องสมุดโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จึงจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วม

สอบผ่าน 70 เปอร์เซ็นได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *