แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์ หน่วยการคมนาคม โดย สื่อและใบงานKruwarunee.

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์ หน่วยการคมนาคม โดย สื่อและใบงานKruwarunee.

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์ หน่วยการคมนาคม โดย สื่อและใบงานKruwarunee.

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์ หน่วยการคมนาคม โดย สื่อและใบงานKruwarunee. เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อการสอนน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ เค้กคำศัพท์ หน่วยการคมนาคม

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อและใบงานKruwarunee.

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อและใบงานKruwarunee. แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *