แจกฟรี หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน หน้าปกลายการ์ตูน โดย คลังสื่อ Kru AnnA

แจกฟรี หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน หน้าปกลายการ์ตูน โดย คลังสื่อ Kru AnnA

แจกฟรี หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน หน้าปกลายการ์ตูน โดย คลังสื่อ Kru AnnA

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน หน้าปกลายการ์ตูน โดย คลังสื่อ Kru AnnA เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ให้มีความสวยงามน่าสนใจ ด้วยหน้าปกลายการ์ตูน ระบายสีได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน หน้าปกลายการ์ตูน

หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน หน้าปกลายการ์ตูน
หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน หน้าปกลายการ์ตูน

หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน หน้าปกลายการ์ตูน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ คลังสื่อ Kru AnnA

สื่อการสอนโดยเพจ คลังสื่อ Kru AnnA แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *