แจกฟรี หน้าปกแบบฝึกทักษะ แก้ไขได้ ไฟล์ PowerPiont โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค

แจกฟรี หน้าปกแบบฝึกทักษะ แก้ไขได้ ไฟล์ PowerPiont โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค

แจกฟรี หน้าปกแบบฝึกทักษะ แก้ไขได้ ไฟล์ PowerPiont โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ไฟล์หน้าปก หน้าปกแบบฝึกทักษะ แก้ไขได้ ไฟล์ PowerPiont โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค เพื่อใช้ประกอบการสร้างแบบฝึก สำหรับคุณครูทุกท่าน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

หน้าปกแบบฝึกทักษะ แก้ไขได้
หน้าปกแบบฝึกทักษะ แก้ไขได้

หน้าปกแบบฝึกทักษะ แก้ไขได้
หน้าปกแบบฝึกทักษะ แก้ไขได้

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอน by ครูโบโอเค

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอน by ครูโบโอเค แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง แบบฝึก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

One thought on “แจกฟรี หน้าปกแบบฝึกทักษะ แก้ไขได้ ไฟล์ PowerPiont โดย สื่อการสอน by ครูโบโอเค

  1. สวยงามและน่าดึงดูดความสนใจผู้เรียนในการเปิดทำแบบฝึกหัดได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *