แจกฟรี หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน Online ไฟล์ JPG โดย ฝึกอ่านภาษาไทย

แจกฟรี หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน Online ไฟล์ JPG โดย ฝึกอ่านภาษาไทย

แจกฟรี หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน Online ไฟล์ JPG โดย ฝึกอ่านภาษาไทย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ไฟล์หน้าปก หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน Online ไฟล์ JPG โดย ฝึกอ่านภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับคุณครูทุกท่าน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน โดยไฟล์หน้าปกใบงาน มีทั้งหมด 5 แบบ ให้เลือกใช้ ตามความชอบของคุณครู

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี หน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน Online ไฟล์ JPG

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ฝึกอ่านภาษาไทย

สื่อการสอนโดยเพจ ฝึกอ่านภาษาไทย แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *