แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ตอนที่ 2 สำหรับเด็กอายุ 3 -6 ปี โดย สพป. เชียงใหม่ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ตอนที่ 2 สำหรับเด็กอายุ 3 -6 ปี โดย สพป. เชียงใหม่ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ตอนที่ 2 สำหรับเด็กอายุ 3 -6 ปี โดย สพป. เชียงใหม่ เขต 2

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ตอนที่ 2 สำหรับเด็กอายุ 3 -6 ปี โดย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หลักสูตรนี้ เป็นการให้ความรู้ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ตอนที่ 2 สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ท่านใดที่เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อท่านได้เรียนรู้ จะมีแบบทดสอบให้ทำเมื่อผ่าน 70 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ของท่าน

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *