แจกฟรี สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ชิงช้า เรื่องอวัยวะภายในร่างกาย โดย สื่อการสอนคนนอนน้อย

แจกฟรี สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ชิงช้า เรื่องอวัยวะภายในร่างกาย โดย สื่อการสอนคนนอนน้อย

แจกฟรี สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ชิงช้า เรื่องอวัยวะภายในร่างกาย โดย สื่อการสอนคนนอนน้อย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน วิทยาศาสตร์ ชิงช้า เรื่องอวัยวะภายในร่างกาย โดย สื่อการสอนคนนอนน้อย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้ ชั้นประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยสื่อชิงช้าน่ารักๆ สำหรับเป็นสื่อช่วยสอน หรือใช้ตกแต่งห้องเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

วิทยาศาสตร์ ชิงช้า เรื่องอวัยวะภายในร่างกาย

วิทยาศาสตร์ ชิงช้า เรื่องอวัยวะภายในร่างกาย
วิทยาศาสตร์ ชิงช้า เรื่องอวัยวะภายในร่างกาย

วิทยาศาสตร์ ชิงช้า เรื่องอวัยวะภายในร่างกาย

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอนคนนอนน้อย

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอนคนนอนน้อย แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้เรื่องอวัยวะภายในร่างกาย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หรืออาจใช้ตกแต่งห้องเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *